بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله

13اکتبر - by adminProj - 0 - In معماری
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده شهر تهران كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی ۳۵ ساله شاغل منطقه یازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده كه پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده كه جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده كه نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح ۵% > p است.

 

مقدمه

چگونه می توان كسانی را كه همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرك های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر كس حتی به افراد نزدیك و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در كمال بی نیازی حقه بازی و كلاه برداری می كنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف كرد. این افراد درك صحیحی از واقعیت داشته و است و سیكوتیك نیستند، دچار ترسهای بی دلیل و اضطراب دائمی نیستند و از دردهای  خیالی و یا حتی واقعی كه علت آنها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند.

با این وجود رفتار آنها از نظر دیگران ممكن است عجیب و غیر معمول و مغایر با اصول اخلاقی باشد. افراد مبتلا به این اختلاال یعنی اختلال هیستریایی خواهان جلب توجه دیگران نسبت به خود هستند. خیلی زود توسط رویدادهای بی اهمیت و بی معنی برانگیخته  می شوند و تظاهرات هیجان انگیز نشان می دهند. این افراد در اغوا كردن و فریفتن دیگران با تظاهرات و رفتارهای خود بسیار ماهرند و به راحتی می توانند خود را گرم و صمیمی نشان داده  به دیگران نزدیك شوند با این وجود به نظر آنان سطحی رابطه می رسند. این افراد همواره در جستجوی تحسین دیگران هستند و برای رسیدن به این مقصود غالباً در حال ایفای نقش هستند.

آنان دنیا را صحنه و خود را بازیگران آن می دانند. زود ممكن است عاشق شوند یا  ازدواج كنند ولی زود روابط عشقی و زناشویی خود را به هم می زنند و آمادگی زیادی برای اعتیاد دارند و ممكن است خیلی زود در  دام اعتیاد یا رفتارهای خلاف اجتماعی گرفتار شوند حالات هیجانی آنان بر حسب زمان و مكان و موقعیت خیلی سریع عوض می شود به طوری كه وقتی مشغول گریه هستند ممكن است در همان حال خنده را سردهند. آنان بسیاری از بیانات خود را با نقش بازی كردن توأم می سازند و در ایفای نقش بسیار مهارت دارند.

بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از رابطه افسردگی و مانی به طور مشروح بحث خود و همچنین ارتیوس پزشك یونانی در ابتدای قرن اول میلادی دریافت كه افسردگی كه بعضی اوقات در یك فرد رخ می نماید به نظر می رسد كه از یك اختلال ریشه می گیرند و در اوایل نوزدهم فلیپ پنیل (۱۸۰۱) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد كه نام امپراطور رم تیبر یوس در آن منعكس شده است. غالباً یكی از نشانه های اختلالات خلقی كیفیت حمله ای بودن آنهاست كه در آن یك فرد عادی به طور ناگهانی در عرض چند هفته ای یا در بعضی از افراد طی چند روز به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد.

 

 

فهرست

چكیده    ۸

 

فصل اول : كلیات تحقیق   ۹

مقدمه    ۱۰

بیان مسئله       ۱۲

متغیرها      ۱۳

 

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق   ۱۴

نكات كلی در رابطه با هیستری   ۱۵

شكل گیری هیستری در جریان تحول      ۱۶

رگه های شخصیت هیستری یكی در كودك   ۱۷

تظاهرات حاد در كودك     ۱۸

هیستری در نوجوانی    ۲۱

توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل    ۲۳

دیدگاه های نظری درباره هیستری   ۲۵

دیدگاه شناختی     ۲۸

دیدگاه رفتاری نگر  ۳۰

اختلالات بدنی شكل و اختلالات تجزیه ای  ۳۲

اختلالات تبدیلی   ۳۴

نشانه های حسی  ۳۷

نمونه ای از فلج هیستری    ۳۸

این حادثه چگونه رخ داد  ۳۹

نشانه های احشائی   ۴۱

تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض   ۴۳

شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی ۴۶

علل مولد   ۴۷

نكات كلی در رابطه با افسردگی   ۴۹

جدول شماره ۱۲ فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی   ۵۲

افسردگی وغم واندوه    ۵۳

بی حالتی خلقی       ۵۷

فقر تعاملی كناره گیری   ۵۸

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم كودك   ۶۲

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار  ۶۳

رفتار های معادل افسردگی     ۶۵

افسردگیهای نوجوانی   ۶۶

افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی    ۶۸

جدول ۲-۱۲ معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف   ۶۹

فراوان افسردگی در خلال تحول      ۷۰

طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV 76

افسردگی مهاد   ۷۷

نظریه ها تحقیقها و درمان افسردگی   ۸۰

نظریه های زیست شناختی  ۸۱

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی   ۸۴

اثرات لیتیوم     ۸۶

درمان براساس نظریه های زیست شناختی    ۸۹

الكتروشوك درمانی   ۹۰

نظریه های روان پویایی ۹۴

نظریه یادگیری   ۹۷

افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان   ۱۰۱

نظریه شناختی   ۱۰۲

 

فصل سوم : تعیین روش تحقیق  ۱۰۴

جامعه مورد مطالعه   ۱۰۵

روش آماری مربوط به فرضیه   ۱۰۶

 

فصل چهارم : یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها    ۱۰۷

جدول ۱-۴ غلات خام آزمودینها از آزمون mmp   ۱۰۸

جدول ۲-۴ بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله   ۱۰۹

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری   ۱۱۲

بحث و نتیجه گیری  ۱۱۳

پیشینه تحقیق ۱۱۴

پیشنهادات  ۱۱۵

محدودیت ها    ۱۱۶

منابع و ماخذ        ۱۱۷

ضمائم   ۱۱۸

پاسخنامه۱۲۴

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *