شیمی سینتیک اصول مهندسی پلیمریزاسیون

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شیمی سینتیک اصول مهندسی پلیمریزاسیوندسته: مهندسی پلیمر
بازدید: ۱۷ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۲۶۲۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۸۹

آشنایی با کتاب شیمی سینتیک اصول مهندسی پلیمریزاسیون ، مطلب آموزشی برای رشته پلیمر بوده که در۸۹ صفحه تهیه شده است پس از گذشت سالها از قرن بیستم، در مورد مفهوم اساسی پلیمرها درك روشنی وجود نداشت، بگونهای که بیشتر آنها به عنوان کلوئیدها یا مولکولهای به هم پیوسته شناخته میشدند
قیمت فایل فقط ۵,۰۰۰ تومان


خرید


شیمی سینتیک اصول مهندسی پلیمریزاسیونتوضیحات محصول 

 شیمی سینتیک اصول مهندسی پلیمریزاسیون

فصل اول:« مفاهیم پایه در شیمی پلیمر »


پس از گذشت سالها از قرن بیستم، در مورد مفهوم اساسی پلیمرها درك روشنی وجود نداشت، بگونهای که بیشتر آنها به عنوان کلوئیدها یا مولکولهای به هم پیوسته شناخته میشدند. از طرفی تلاش برای تعیین وزن مولکولی این دسته از

مواد با استفاده از حلال در حلالهای مناسب به وسیله ی روشهای اندازهگیـری تنـزل نقطـهی انجمـاد (cryoscopy)

دارای تبعات گیجکننده، تکرارناپذیر، نامطمئن بود، به گونهای که برای نشاسته، لاسـتیک مصـنوعی و مشـتقات سـلولزی

گاهی اوقات اعدادی تا ۵ ۴ /ooo – o/ ) ooo) و یا حتی بیشتر برای وزن مولکولی به دست میآمد که این گونه مقادیر زیاد،

به مفهوم وجود مولکولی بزرگتر بود اما این موضوع به دلیل عدم وجود اطلاعاتی در مورد ساختار این گونه مولکـولهـای

بزرگ قابل قبول نبود.

بعد از اینکه مفهوم ماکرومولکول توسط اشتودینگر در سال ۱۹۲۰ مطرح شد، بـه صـورت گسـتردهای مـورد قبـول قـرار

گرفت. او فرمولهای ساختاری با زنجیرهای طولانی را برای پلیاستایرن، لاستیک طبیعی و غیره پیشبینی کرد بگونـهای

که زنجیرههای طولانی متشکل از واحدهای سادهی شیمیایی که با پیوند کووالانسی به هم متصل شدهاند به عنوان واحد

ساختاری اصلی مولکول پلیمر، شناسایی شد.

صفحات ماکرومولکولی گرافیت

د) پلیمرهای سه بعدی 

این پلیمرها را میتوان با ساختار شبکهی فضایی مانند الماس نمایش داد. 

پلیمرهای با اتصالات عرضی به دلیل بزرگی مولکـولهـای آن، غیرقابـل حـل و ذوبانـد و بـه گونـهای غیرمعمـول وزن

مولکولی زیاد و نامحدود دارند. قابل ذکر است که این دسته از پلیمرها رفتار متفاوتی از تورم در حلال را نشـان مـیدهـد

که از این دسته میتوان به رزینهای فنل فرمالدئید، رزینهای اپوکسی، لاستیک ولکانیزه شده و … اشاره کرد.

مثال۴: گرافیت جزء کدام دسته از پلیمرها میباشد؟ 

۱) پلیمرهای به شدت خطی ۲) پلیمرهای صفحهای ۳) پلیمرهای خطی ۴) پلیمرهای شبکهای. 

þ پاسخ: گزینه «۲» 


مثال۵: سلولز جزء کدام دسته از پلیمرها میباشد؟ 

۱) پلیمرهای خطی یکبعدی ۲) پلیمرهای نردبانی ۳) پلیمرهای صفحهای ۴) پلیمرهای شبکهای 

þ پاسخ: گزینه «۱»

نوع فایل:pdf

سایز:MB2.55

تعدادصفحه:۸۹

توضیحات محصول


فصل اول:« مفاهیم پایه در شیمی پلیمر » 


پس از گذشت سالها از قرن بیستم، در مورد مفهوم اساسی پلیمرها درك روشنی وجود نداشت، بگونهای که بیشتر آنها به عنوان کلوئیدها یا مولکولهای به هم پیوسته شناخته میشدند.


از طرفی تلاش برای تعیین وزن مولکولی این دسته ازمواد با استفاده از حلال در حلالهای مناسب به وسیله ی روشهای اندازهگیـری تنـزل نقطـهی انجمـاد (cryoscopy)دارای تبعات گیج کننده، تکرارناپذیر، نامطمئن بود، به گونهای که برای نشاسته، لاسـتیک مصـنوعی و مشـتقات سـلولزیگاهی اوقات اعدادی تا ۵ ۴ /ooo – o/ ) ooo) و یا حتی بیشتر برای وزن مولکولی به دست میآمد که این گونه مقادیر زیاد،به مفهوم وجود مولکولی بزرگتر بود اما این موضوع به دلیل عدم وجود اطلاعاتی در مورد ساختار این گونه مولکـولهـایبزرگ قابل قبول نبود.


بعد از اینکه مفهوم ماکرومولکول توسط اشتودینگر در سال ۱۹۲۰ مطرح شد، بـه صـورت گسـتردهای مـورد قبـول قـرارگرفت.  


او فرمولهای ساختاری با زنجیرهای طولانی را برای پلیاستایرن، لاستیک طبیعی و غیره پیشبینی کرد بگونـه ای که زنجیرههای طولانی متشکل از واحدهای ساده ی شیمیایی که با پیوند کووالانسی به هم متصل شده اند به عنوان واحدساختاری اصلی مولکول پلیمر، شناسایی شد.
صفحات ماکرومولکولی گرافیتد) پلیمرهای سه بعدی این پلیمرها را میتوان با ساختار شبکهی فضایی مانند الماس نمایش داد


. پلیمرهای با اتصالات عرضی به دلیل بزرگی مولکـولهـای آن، غیرقابـل حـل و ذوبانـد و بـه گونـهای غیرمعمـول وزنمولکولی زیاد و نامحدود دارند.


قابل ذکر است که این دسته از پلیمرها رفتار متفاوتی از تورم در حلال را نشـان مـیدهـدکه از این دسته میتوان به رزینهای فنل فرمالدئید، رزینهای اپوکسی، لاستیک ولکانیزه شده و … اشاره کرد


.مثال۴: گرافیت جزء کدام دسته از پلیمرها میباشد؟ 1) پلیمرهای به شدت خطی ۲) پلیمرهای صفحهای ۳) پلیمرهای خطی ۴) پلیمرهای شبکهای. þ پاسخ: گزینه «۲» 


 مثال۵: سلولز جزء کدام دسته از پلیمرها میباشد؟ 1) پلیمرهای خطی یکبعدی ۲) پلیمرهای نردبانی ۳) پلیمرهای صفحهای ۴) پلیمرهای شبکهای þ پاسخ: گزینه «۱»نوع فایل:pdf
سایز:MB2.55
تعدادصفحه:۸۹
قیمت فایل فقط ۵,۰۰۰ تومان


خرید

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *