مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست

دید کلی :

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست ، در حجم ۱۶۷ صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

دسته : معماری

تعداد صفحات : ۱۶۷ صفحه

فرمت فایل اصلی : doc

حجم : ۱۱۹۸۰ کیلوبایت

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

پرداخت آنلاین و دانلود


توضیحات کامل :

فایل ورد مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست ، در حجم ۱۶۷ صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

 

بخشی از متن:
۱-۱- مقدمه
پديده بي سرپرستي عمري طولاني و به درازي طول ساليان خلقت دارد . گروهها و جماعات آدمي در دسته هاي كوچك و بزرگ در كوهها ، دشتها ، و جنگلها و در حواشي رودخانه دائماً در معرض آسيب و هجوم كنترل نشده طبيعت اطراف بوده اند . سيل زلزله حملات وحوش و تهاجم گروههاي متخاصم پيوسته بشر را تهديد مي كرد كه حاصل آن شكستن ستونهاي خانه بود و ايجاد بي سرپرستي سالياني پس از آن اگر چه در راستاي رشد تمدن انساني ، تهاجمات و ضايعات طبيعي كاهش پيدا كرد ، ليكن ابزار و عوامل نابود كننده در دست و كنترل زور مداران قرار گرفت و دامنه آن وسعت يافت ، بطوريكه گاه جبران آن تا نسلها ميسر نگرديد و آسيبهاي ناشي از جنگهاي قومي و قبيله اي از محدوده خرابيهاي سيل وزلزله گذشت و ويرانگريهاي ـ مغول و بربر ، نابودي مردان و كنيزي زنان و كودكان را به دنبال آورد . پس از مرگ قرون وسطي و زايش رنسانس شكل ضايعات انساني نيز دگرگون شد چرا كه صاحبان قدرت مي بايد ابزاري براي مهار انسان آزاده مي يافتند تا شايد حريت او را مستمسكي براي نابوديش قرار دهند . و بدين شكل فضاي خالي از معنويت رشد سرطاني افكاري را اينچنين افزايش داد و بذر انحراف در مزرعه پاك انسانيت پاشيده شد .
جنگهاي جهاني اول و دوم ضربه محكمي بر پيكره جامعه بشري بود كه ويراني و سرگرداني و بي سرپرستي فراواني در پي داشت اگر چه امروزه دامنه و وسعت جنگها از جهانشمولي خود كاسته است .
و…

 

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- ضرورت انتخاب پروژه ۳
۱-۳- بیان مسئله ۳
۱-۴- اهمیت انتخاب موضوع ۴
۱-۵- روش تحقیق ۵
۱-۶- اهداف کلی پروژه ۶
فصل دوم: مروری بر منابع و تحقیقات
۲-۱- بخش اول شناخت کودک۸
۲-۱-۱- مقدمه ۸
۲-۱-۲- اهمیت دوران کودکی ۸
۲-۱-۳- رشد وپروش ۹
۲-۱-۴- عوامل موثر در ایجاد شخصیت در کودکان ۱۳
۲-۱-۵- کودک ، معماری و فضا ۲۰
۲-۲- بخش دوم تعریف واژه ها ۲۵
۲-۲-۱-تعاریف ۲۵
۲-۲-۲- یتیم از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی ۲۷
۲-۲-۳- لزوم رسیدگی به ایتام ۲۷
۲-۲-۴- یتیم و دولت اسلامی ۲۹
۲-۲-۵- یتیم و دارالایتام ۲۹

۲-۳- بخش سوم ۳۰
۲-۳-۱- تفاوتهای بین محیط خانواده و شبانه روزی ۳۰
۲-۳-۲- اثرات غم انگیز و زیانبار محرومیت از مهر مادری ۳۳
۲-۳-۳- خلاصه ای از مشکلات فرزندان دور از خانواده وارائه برخی پیشنهادات
در جهت رفع این مشکلات ۳۴
۲-۴- بخش چهارم۳۵
۲-۴-۱- اجمالی در خصوص پدیده بی سرپرستی وبدسرپرستی و علل آن ها ۳۵
۲-۴-۲- علل و انگیزه هایی که سبب سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی می گردد ۳۶
۲-۴-۳- روند برخورد صحیح با کودکان بی سرپرست ۳۸
۲-۴-۴- آخرین دستاوردهای جهان در راستای واحدهای اقامتی ـ مراقبتی ۴۱
۲-۴-۵- وظایف بهزیستی و شرایط سرپرستی کودکان از والدین (تصویری از وضعیت موجود مسائل و برنامه ها ) ۴۲
۲-۴-۶- مشکلات بهزیستی و مراکز شبانه روزی ۴۴
۲-۴-۷- پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در بهزیستی ۴۵

فصل سوم: تاریخچه و نمونه های موردی
۳-۱- بخش اول تاریخچه حمایت کودکان بی سرپرست ۴۷
۳-۱-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان ۴۷
۳-۱-۲- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران ۴۸
۳-۲- بخش دوم۵۷
۳-۲-۱-موسساتی که قبل از انقلاب عهده دار نگهداری و حضانت از کودکان
بودند ۵۷
۳-۲-۲-کلیه مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست درایران (در حال حاضر) ۶۰
۳-۳-بخش سوم نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان ۶۲
۳-۳-۱-نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در آمریکا و اروپا ۶۲
۳-۳-۲-نحوه حمایت از بی سرپرستان در کشورهای آسیایی ۶۳
۳-۴- بخش چهارم آئین نامه اجرائی شبانه روزی ها ۶۴
۳-۴-۱- مواد آئین نامه ۶۴
۳-۵- نوع موسسات و سیستم های موجود۶۸
۳-۵-۱- نوع موسسات موجود در جهان امروز (بی سرپرستی در جهان امروز ) ۶۸
۳-۵-۲-بررسی سیستم های موجود در جهان ۷۰
۳-۵-۳-نمونه های موجود در جهان ۷۴
۳-۵-۴- بی سرپرستی در ایران ( نوع سیستم ها ) ۸۳
۳-۵-۵- نمونه هاي موجود داخلي۸۴

فصل چهارم: ضوابط طرح و شناخت منطقه مطالعاتی
۴-۱- بخش اول تنظیم برنامه فیزیکی طرح ۱۰۴
۴-۱-۱- معیارهای انتخاب سایت ۱۰۴
۴-۱-۲- ضوابط انتخاب سایت ۱۰۴
۴-۱-۳- تعیین جمعیت هدف ۱۰۵
۴-۲- بخش دوم انتخاب عملکردهای موجود در سایت ۱۰۶
۴-۲-۱- تعیین حوزه های کارکردی ۱۰۶
۴-۲-۲- بررسی عملکردهای پروژه ۱۰۷
الف ) سکونتی ـ اقامتی ۱۰۷
ب ) فضاهایی لازم برای گذراندن اوقات فراغت ۱۰۹
ج) بخش اداری و سرپرستی ۱۱۲
۴-۳- بخش سوم تعیین سطح و سرانه ها ۱۱۵
۴-۳-۱- بررسی سرانه ها ۱۱۵
۴-۳-۲-تعیین مساحت هر کاربری ( جداول ) ۱۱۵
فضاهای طرح و سطوح مورد نیاز آنها ۱۱۵
ساختمان شیرخوارگاه ۱۱۵
بخش اداری ۱۱۶
مهد کودک ۱۱۶
۴-۴-بخش چهارم تعیین عوامل خارجی و محیطی موثر بر طراحی……..۱۱۸
۴-۴-۱- ابعاد انسانی ۱۱۸
۴-۵-مطالعات اقلیمی ۱۲۳
۴-۵-۱- جغرافياى طبيعى و اقليم استان گیلان ۱۲۳
۴-۵-۲- تقسيمات اقليمي گيلان۱۲۴
۴-۵-۳- ويژگيهاي اقليمي استان گيلان۱۲۵
۴-۵-۴- ويژگي‌هاي دمايي استان ۱۲۶
۴-۵-۵- ويژگي‌هاي رطوبتي استان ۱۲۷
۴-۵-۶- بارندگي در استان ۱۲۸
۴-۵-۷- نقش ارتفاعات در اقلیم استان گیلان ۱۳۱
۴-۶- وجه تسمیه شهرستان رودبار ۱۳۳
۴-۶-۱- رودبار زیتون ۱۳۳
۴-۶-۲- معماری شهرستان رودبار۱۳۴
۴-۶-۳- زمین لرزه رودبار۱۳۶
۴-۷- طراحی اقلیمی ۱۳۸
۴-۸- بررسی ارتباط اجزاء مجموعه با یکدیگر ۱۳۹
۴-۹ –توصیه های اجرائی (تاسیساتی ـ سازه ای ) ۱۴۰
۴-۹-۱- توصیه های اجرایی ۱۴۰
سیستم تاسیسات ۱۴۰
۴-۹-۲- سیستم سازه ۱۴۱
۴-۱۰- بخش هفتم طراحی ۱۴۲
۴-۱۰-۱- نظام حرکتی ۱۴۳
۴-۱۰-۲- نظام فضایی کالبدی مجموعه ۱۴۵
ارتباط با محیط ( باز یا بسته بودن مجموعه ) ۱۴۵
سهم توده و فضا ۱۴۶
۴-۱۰-۳- نظام عملکردی مجموعه ۱۴۸
فصل پنجم: طرح سایت
۵-۱- سایت پلان ۱۵۱
۵-۲- نقشه ها ۱۵۲
۵-۳- تصاویر ۱۵۵
منابع و ماخذ ۱۵۷

 

این فایل با فرمت ورد در ۱۶۷ صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.

طراحی خانه کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست یکی دیگر از پروژه های معماری است که نیاز به مطالعات و اطلاعات خاصی در این زمینه است .اساتید معماری در طول دوران تحصیلی از دانشجویان معماری ممکن است این پروژه را برای انجام و طراحی خانه کودکان بی سرپرست انجام دهند . در این مقاله سعی شده است با توان بالای اطلاعات و ضوابط طراحی خانه کودکان بی سرپرست استفاده شو
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *