مطالعات طراحی موزه آب

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

مطالعات طراحی موزه آب

دید کلی :

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی موزه آب ، در حجم ۱۳۱ صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

دسته : معماری

تعداد صفحات : ۱۳۱ صفحه

فرمت فایل اصلی : doc

حجم : ۷۲۲۱ کیلوبایت

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پرداخت آنلاین و دانلود


توضیحات کامل :

فایل ورد مطالعات طراحی موزه آب ، در حجم ۱۳۱ صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

 

بخشی از متن:

چكيده
آب مظهر پاکی ، حیات و نشانه آبادانی است . استفاده صحیح ،جلوگیری از مصرف بیهوده و توجه به زحماتی که در راه رسیدن آب سالم به دست مصرف کننده می شود ، وظیفه همگانی است نياز به مراكز فرهنگي، هنري، تفريحي درتهران خصوصا براي جوانان متناسب با رشد روزافزون جمعيت ازجمله مسائل مهمي است كه خلق اينگونه فضاها را ايجاب مي كند. امروزه ، مسائل روزمره،مشكلات و نيازهاي باعث شده كه توسعه اين فعاليت ها به نسبت جمعيت و مراكز سكونت ومحلات تهران بسيار اندك بوده وپاسخگويي نياز واقعي جوانان شهر نباشد.
اينگونه فضاهاي فرهنگي وهنري ، بعبارتي فضاي واقعي محصور شهري است كه در درون آن كاربري هاي بسيار متنوع فرهنگي ، آموزشي ، نمايشي و … در كنار هم قرار مي گيرند. محل گذران اوقات فراغت و محل برخوردهاي اجتماعي و معاشرت ها است ، مكاني براي شركت مردم در توليد فرهنگ وهنر، وسرانجام جايي است كه درآن بين شهر و شهروند ، هنرمند و مردم متقابل وپويا ايجاد مي شود.
آب در حالات مختلف تأثيرات متفاوتي بر روي انسان دارد و هر کس به فراخور سن خويش بهره رواني خاص خود را از آن مي برد. آب درون استخرها که ترکيبات آنها با درخت ها و زيبايي هاي طبيعت باعث آرامش و راحتي روح انسان و توازن زيست شناختي او مي شود. آب جاري در رودخانه ها و کانال ها، با جريان دائمي و پويا شوق حرکت را در آدمي زنده مي کند. آب در آبشارها حالتي ديگر را در آدمي بيدار مي کند، عظمت آبي که جاري است، هيجان زائدالوصفي را در آدمي به وجود مي آورد.
“استفاده از حالات مختلف آب در طراحي و معماري به منظور ايجاد احساسات مختلف، يکي از مباني طراحي عناصر معماري آبي، از جمله موزه هاي آب است”
. در محيط دست ساز انسان آب به يکي از چهار شکل زير تبديل مي شود: يک نقطه، يک خط، يک آب نما(صفحه) يا يک مرز يا کناره.
آب در معماري حس هاي پنج گانه ما را به خدمت مي گيرد تا آن را با تمام کالبدمان احساس کنيم. چشم را نوازش ميدهد و به ما خوش آمد مي گويد، زمزمه آن در گوش ما را به سکوت و آرامش ناب دعوت
مي کند، تماس آن روي پوست ما پاکي و خلوص را به ارمغان دارد، رايحه تازه آن شادابي و نشاط ايجاد مي کند و مزه آن ياد آور حيات و زندگي مي باشد.
ترکيب آب با معماري بيش از هر چيز يک تجربه بصري است. حرکت جاري آب در مقابل ايستايي و ثبات معماري تضاد زيبايي دارد. نوري که از حرکت آب انعکاس مي يابد گويي بر روي سقف مي رقصد.
عناصر معماري آب با صداي خود پيام هاي دعوت را به اطراف مي پراکند و ساکنان بنا را به سوي خود مي خواند.
معماري واسطه اي است که ارتباط و يا جدايي بين انسانها، طبيعت و آب را با ياري گرفتن از کليدهاي حسي، فرم و مصالح فراهم مي آورد.
و…

 

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
بخش اول: مباني نظري
۱-۱-۱- آب وجايگاه آن
۲-۱-۱- ممفهوم نمادين آب در اساطير كهن
۳-۱-۱- گوهروجودي وويژگي هاي آناهيتا
۴-۱-۱-آب از ديدگاه قرآن كريم
۵-۱-۱- آب در مذاق حافظ
۶-۱-۱- آب وچرخش سال
۷-۱-۱- آب وبلاگرداني
۸-۱-۱- آب ،نمادبركت
۹-۱-۱- آب ودرمان
۱۰-۱-۱- آب چهل ياسين
۱۱-۱-۱- آب تفال و حاجت خواهي
بخش دوم: نقش آب در طبيعت
۱-۲-۱- آب در طبيعت
۲-۲-۱- انسان وآب
۳-۲-۱- آب شيرين
۴-۲-۱- آب درصنعت
۵-۲-۱- كسب انرژي از آب
۶-۲-۱- آب وحمل ونقل
۷-۲-۱- تصفيه و توزيع آب
۸-۲-۱- آب وآلودگي
بخش سوم:
۱-۳-۱- آب درزندگي روزمره
۲-۳-۱- آب ومسئوليت هاي آن
بخش چهارم:آب ومعماري
۱-۴-۱- عناصرمرتبط باآب در معماري
۲-۴-۱- آموزش وكودك وآب
بخش پنجم:
۱-۵-۱- ايده ها و مفاهيم كلي در طرح موزه آب
۲-۵-۱- موزه و عملكرد آن
فصل دوم
بخش اول: جايگاه آب و جلوه هاي آن در معماري
۱-۱-۲- معبد آناهيتا
۲-۱-۲-چهل ستون
۳-۱-۲- پل خواجو
۴-۱-۲- سي وسه پل
۵-۱-۲- شاهزاده ماهان
بخش دوم: بررسي نمونه هاي مشابه داخلي
۱-۲-۲- موزه هنرهاي معاصر تهران
۲-۲-۲- باغ موزه آب قلهك
۳-۲-۲- موزه آب يزد(كركسيوني)
بخش سوم: نمونه خارجي
۱-۳-۲- موزه آب هلندآرنهوم(كركسيوني وكاربردي)
۲-۳-۲- موزه آب مورسيا(اسپانيا)
۳-۳-۲- موزه تاريخي سياميك(ژاپن)
۴-۳-۲- پارك تفريحي-آبي
فصل سوم:
بخش اول
۱-۱-۳- بررسي،تجزيه وتحليل نيازهاي پروژه
۲-۱-۳- برنامه ريزي سراي هستي بخش
۳-۱-۳- ساختار عملكردي موزه
۴-۱-۳- بررسي عملكردها
۵-۱-۳- حوزه معرفي و آموزش
۶-۱-۳- گالري ها
۷-۱-۳- واحد روابط عمومي و اموربين الملل
۸-۱-۳- امورآموزش وتبليغات
۹-۱-۳- آب وكودك
۱۰-۱-۳- حوزه پژوهشي
۱۱-۱-۳- حوزه خدمات رفاهي
۱۲-۱-۳- حوزه مالي واداري
۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت
۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت
بخش دوم
۱-۲-۳- نمودار وروابط اجزاءداخلي ساختمان
۲-۲-۳- انتخاب سيستم سازه هاي بهينه
فصل چهارم: طراحی موضوع
بخش اول
۱-۱-۴- لزوم تحليل سايت پروژه
۲-۱-۴- شناخت وتحليل سايت پروژه
۳-۱-۴- شهرتهران
۴-۱-۴- تقسيمات سياسي استان
۵-۱-۴- جغرافياي طبيعي استان
۶-۱-۴- پوشش گياهي
۷-۱-۴- زمين شناسي
۸-۱-۴- حركات فعال زمين
۹-۱-۴- حركات فعال زمين
بخش دوم
۱-۲-۴- حركات فعال زمين
۱-۲-۴- شناخت منطقه ۲۲
۲-۲-۴- پتانسيل هاي توسعه منطقه
۳-۲-۴- وضعيت اقليم وهواشناسي-مطالعات اقلیمی
۴-۲-۴- مشخصات دانلود مطالعات اقلیمی منطقه ۲۲ تهران
۵-۲-۴- طرح تفصيلي منطقه ۲۲ شهرتهران
۶-۲-۴- امكانات منطقه ۲۲
۷-۲-۴- درياچه پارك چيتگر
۸-۲-۴- شبكه دسترسي به منطقه
۹-۲-۴- بافت قديم منطقه۲۲
۱۰-۲-۴- شهرك هاي موجود
۱۱-۲-۴- بافت جديد منطقه ۲۲
۱۲-۲-۴- تراكم جمعيت ومسكن در منطقه ۲۲
بخش سوم(به سوي طراحي)
۱-۳-۴- سايت
۲-۳-۴- عبورومروردرسايت
۳-۳-۴- ورودي هاي سايت
۴-۳-۴- ورودي به بنا
۵-۳-۴- مراكز فرهنگي اطراف سايت
۶-۳-۴- درختان
۷-۳-۴- آب
بخش چهارم:چگونگي شكل گيري حجم معماري
منابع
منابع فارسی

 

این فایل با فرمت ورد در ۱۳۱ صفحه ورد آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *