پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

28اکتبر - by adminProj - 0 - In روان شناسی علوم انسانی
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪدسته: روان شناسی
بازدید: ۲ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۷۰۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۰

پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ شامل ۳۰ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد

قیمت فایل فقط ۷,۸۰۰ تومان

خرید

پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ شامل ۳۰ اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

ﺩﻓﺎﻉﻫﺎ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻴﻄـﻪﻱ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲﺭﺍﻧﻨﺪ. ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺧﺸﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ به ﻋﻼﻭﻩ ی ﺗﻔﻜﺮﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒـﺮ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ میﺩﻫﺪ.

ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ یک ﺣـﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ به ﻋﻼﻭﻩ ﺗﻔﻜﺮﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒ ﻼً ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳـﺖ. ﺧﺸﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﻩﻱ ﻳﻚ ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ به ﻋﻼﻭﻩ ی تفکر ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻀﻤﻮﻥ و ﻣﺤﺘوای ﻓﻜﺮﻱ و عاطفی ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳـﻨﻴﻦ ﺍﻭﻟﻴﻪﻱ ﺭﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪﻱ ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﺯﻧـﺪﮔﻲ، ﺗﺨﻴﻞ، ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺭﺍﻩ انداز دفاع ها

ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻬﻨﺠﺎﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﻳﻚ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﻱ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺍﺿـﻤﺤﻼﻝ (ﻳـﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ) ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺗﻔﻜـﺮ، ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫـﻲ ﻭ ﺗﻤﺮﻛـﺰ میﺷـﻮﺩ.

فروید ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﻲ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﻲ “ﺗﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻚ” ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻔﻜﺮ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺭﺍ تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.

و …

فهرست مطالب

مقدمه
ﺭﺍﻩ انداز دفاع ها
روان پریشی ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮﺯﻱ
ﺭﻭﺍﻥﺭﻧﺠﻮﺭﻱ
ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ
ﺩﻓﺎعﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ
ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﻣﺰﻣﻦ
پایان

عنوان : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

فرمت : پاورپوینت

حجم : ۷۰۴ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۳۰

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

قیمت فایل فقط ۷,۸۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ , پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ , دانلود پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ , پاورپوینت مفهوم دفاع در روانشناسی , دانلود پاورپوینت مفهوم دفاع در روانشناسی , پاورپوینت ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ چیست , دانلود پاورپوینت ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ چیست , دانلود ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ , ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ , تحقیق ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ , دانلود تحقی

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *