کتاب زمین شناسی مهندسی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

کتاب زمین شناسی مهندسیدسته: زمین شناسی و نفت
بازدید: ۹ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۶۷۹۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۲۴

این کتاب درمورد زمین شناسی مهندسی رشته مهندسی زمین شناسی است كه با فرمت پی دی اف در ۳۲۴ صفحه آماده شده استکتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
قیمت فایل فقط ۵,۸۰۰ تومان


خرید


کتاب زمین شناسی مهندسی کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی


فصل اول:مکانیک خاك 


 مقدمه – ۱-۱


از ترکیب علم مهندسی و زمین شناسی گرایش جدیدی به نام مهندسی زمین شناسی شـکل مـی گیـرد. هـدف عمـدة


مهندسی زمین شناسی بهره گیری از اطلاعات زمین شناسی در شناخت پدیده های طبیعـی و ویژگیهـای مـواد تشـکیل


دهندة زمین، تأثیر آنها بر سازه های مهندسی و تأثیر سازه های مهندسی بر زمـین اسـت. در واقـع علـم زمـین شناسـی


مهندسی با به کارگیری اطلاعات زمین شناسی، ضریب تخریب را در پروژه هـای عمرانـی کـاهش و ضـریب اطمینـان را


افزایش می دهد. شکستن سدهای بزرگ و تلفات انسانی بالا در از بین رفتن سازه های بزرگ مهندسی، رانش ها و لغزش


ها، ناشی از عدم ارتباط بین مهندسین و زمین شناسان بوده و در سالهای اخیر با گسـترش ارتبـاط بـین زمـین شناسـی


مهندسی با شاخه های دیگر زمین شناسی و مهندسین عمران، این خسارات کمتر شده است. 


مکانیک خاك : مطالعۀ خواص مکانیکی، فیزیکی، زمین شناسی و هیدرولیکی خاك در رابطه با مسائل مهندسـی ماننـد


تونل، سدسازی و غیره می باشد. 


۲-۱- منشا و پیدایش خاك خاك (Soil) : مواد و ذرات ته نشستی می باشد که در اثر تجزیۀ (Disintegration) سنگ های پوسته به وجود مـی


آیند. سنگ های پوسته شامل سنگ های رسوبی، دگرگونی و آذرین می شوند. 


خاك عمدتا از سه فاز جامد، مایع و گازی تشکیل شده است. 


خاك (Soil) فاز جامد (Solid) هوا + (Gassious) آب + (Liquid)


خاك خشک (Dry Soil) فاز جامد (Solid)هوا + (Gassious)


خاك اشباع (Saturated Water) فاز جامد (Solid) آب + (Liquid) 


خاك حد واسط (Partially Saturated) فاز جامد (Solid) هوا + (Gassious) + آب(Liquid)


بنابراین در بررسی و مطالعۀ ویژگیهای خاك، باید هر سه فاز خاك و همین طور ارتباط آنها با یکدیگر بررسی شود. 


۱-۲-۱ – تقسیم بندی خاك از نظر محل تشکیل 


خاك ها از نظر محل تشکیل به دو دسته تقسیم می شوند. 


نمونه سوالات تستی 


۱- رطوبت بهینه …… 


۱) درصد رسوبت طبیعی که خاك به ازای آن به تراکم حد اکثر می رسد. 


 2) نسبت رطوبت طبیعی به اندیس خمیری است. 


 3) درصد رطوبتی است که خاك به ازای آن تحت وزنش روان می شود. 


 4) درصد رطوبتی است که به ازای آن خاك در ضمن تراکم اشباع می شود. 


۲- دریک نمونه خاك که ضریب تخلخل n =% 20 و Gs= 2/75 وزن مخصوص اشباع خاك چقدراست؟ (۱ 3


(۲ ۲/۲۹ Kn/m 3


(۳ ۲/۴ Kn/m 3


(۴ ۲۲/۹ Kn/m 3


 23/54 Kn/m


۳- در یک نمونه خاك 3 c=20KN/m وФ=۲۰ درجه، زاویه صفحۀ شکستگی در آزمایش سه محوری چند درجه


است؟ 


 65 (4 55 (3 40(2 25 (1 


۴- اگر تنشنرمال وارد بر یکتودة خاك اصطکاکیدوبرابر شود، مقاومت برشیآن : 


 1) به اندازة ۲ tanФ بیشتر می شود. ۲) به اندازة tanФ / ۲ کم می شود. 


 3) تغییر نمی کند. ۴) دو برابر می شود 


۵- آزمایش سه محوریبدون زهکشی، بر روی کدام خاك فشارآب منفذی منفی نشان می دهد؟ 


 1) رس تحکیم یافتۀ عادی ۲) رس فوق تحکیم ۳) سیلت و ماسه ۴) ماسۀ سست


پاسخنامه سوالات تستی


۱-.گزینۀ ۱ صحیح است. 


۲- گزینۀ ۲ صحیح است. زیرا : 


 وزن مخصوص خاك در حالت اشباع 


۳- گزینۀ ۳ صحیح است. زیرا : 


jq = + 45


۲jq = + Þ q = + = ° ۲۰


۴۵ ۴۵ ۵۵


۲ ۲


۴- گزینۀ ۱ صحیح است. زیرا :


 برشی مقاومت τ = C0 + σn tanφ


بنابراین با دو برابر شدن تنش نرمال (σn) مقاومت برشی به اندازة ۲tanφ بیشتر می شود. 


۵- گزینۀ ۲ صحیح است. زیرا : 


آزمایش سه محوری بدون زهکشی، بر روی رس فوق تحکیم فشار آب منفذی را منفی نشان می دهد. نوع فایل:Pdf


سایز :۶٫۶۳ MB


 تعداد صفحه:۳۲۴ قیمت فایل فقط ۵,۸۰۰ تومان


خرید

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *